591. gatuaj qofte

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

552. qofte
590. bombicë” (nga gjuha serbe)

Shembull fjalish

Sot do të gatuaj qofte

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje