594. zyrë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1339. zyrë

Kuptime tjera

593. klasa

Shembull fjalish

Në zyrë jemi 9 kolegë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje