625. mjel

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

624. qumësht

Shembull fjalish

Kam mjelur lopën dhe ajo i dha nëntë litra qumësht

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje