633. birrë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

920. birrë
1022. birrë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Fabrika e birrës gjendet në Pejë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje