642. ushtrime (bëj ushtrime)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

643. ushtrime (bëj ushtrime)
644. ushtrime (bëj ushtrime)

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Rregullisht, çdo mëngjes bëj ushtrime fizike

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje