645. gjimnastika, bëj ushtrime

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

644. ushtrime (bëj ushtrime)

Shembull fjalish

Ajo është mësuese e gjimnastikës

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje