662. hidhërim

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1111. i/e hidhëruar

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

A jam e hidhëruar? Jo nuk jam!

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje