666. qeveria

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

664. pronari, pronarja
2473. seriozisht
2474. është e imja (p. sh. mund të jetë vetjak që nuk ndan asgjë me të tjerët)

Shembull fjalish

Në bazë të ligjit në Kosovë qeveritë kanë mandat katërvjecar

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje