673. perfekt/e, (i/e përsosur)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

809. perfekte (i/e përsosur)
845. perfekt/e, (i/e përsosur)

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ky/kjo i shkruan shkronjat në mënyre të përsosur

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje