676. turk – nacionalitet

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

753. Turqi

Shembull fjalish

Në Prizren jetojnë edhe komuniteti turk

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje