724. fabrikë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1142. fabrikë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në Kosovë janë disa fabrika.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje