726. nuk ia var / nuk ia vë veshin

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

725. nuk ia var / nuk ia vë veshin

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Po të them që sa herë por ti nuk po ma var.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje