738. goditje e fortë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2139. goditje e fortë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ai djali e ka goditjen e fortë në futboll.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje