740. autogol

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

739. autogol

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Gjatë ndeshjes u dhanë dy autogola.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje