759. bar-cafë bar

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

760. hamendësohem

Shembull fjalish

Pas një vozitjeje të gjatë më pihej një kafe, kështu që ndalova tek një bar për ta pirë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje