786. Kamenicë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

787. Kamenicë

Kuptime tjera

788. guri
808. gjinjtë

Shembull fjalish

Nga Kamenica në Gjilan bën 35minuta me veturë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje