790. shtypshkronja

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

791. borxh, hua
3032. prodhim

Shembull fjalish

Shtypshkronja shtyp libra të ndryshëm.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje