834. ditë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1585. ditë
1828. ditë

Kuptime tjera

829. vjen një ditë?
837. rastësisht

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje