848. super, shumë mirë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

823. zile
881. ashensor

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje