9. vaj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

817. vaj

Kuptime tjera

249. yndyra
285. seks

Shembull fjalish

Kam blerë vaj misri.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje