916. kafe

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1737. kafe
1879. kafe

Kuptime tjera

917. ziej kafenë
918. xhezve ( nga turqishtja)

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje