924. kuzhinë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

925. gatim
977. kuzhinier

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje