109. varkë me lopata

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

162. varkë me lopata

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Po lundroja me varkën me lopata kur papritmas një vark tjetër më parakaloi me shpejtësi.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje