162. varkë me lopata

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

109. varkë me lopata

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Të shtunën do të shkoj në Maqedoni, në Matka, për të lundruar me varkë me lopata

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje