161. afër

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1615. afër

Kuptime tjera

3218. i/e afërt, i shoqërueshëm

Shembull fjalish

Dyqanin e kam shumë afër shtëpisë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje