114. Agjencia Kundër Korrupsionit

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Korrupsion është i lartë në auto shkolla. E lajmërova Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe ata erdhën e i dënuan.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje