140. lehtë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

141. i/e lehtë
1440. lehtë
1441. lehtë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Preferoj ushqim të lehtë në mëngjes.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje