191. mbledhje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

192. konferencë

Shembull fjalish

Mbledhja fillon në 10:30

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje