192. konferencë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

191. mbledhje

Shembull fjalish

Konferenca për lansimin e e-fjalorit do të mbahet më 25 shtator 2020

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje