204. Mexico, Meksikë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

205. Mexico, Meksikë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Kam shumë dëshirë të shkoj në Meksikë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje