205. Mexico, Meksikë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

204. Mexico, Meksikë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Pjesë e kulturës meksikane janë kapela dhe kitara

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje