26. fshesë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

89. pastroj
270. fshijë

Shembull fjalish

Në vjeshtë bien gjethet nga pemët dhe gjyshja i fshin ato me fshesë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje