27. shtrat dysh

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1390. shtrat dysh

Kuptime tjera

271. seks- çoj, bëj dashuri

Shembull fjalish

Para se të martohesh duhet ta blesh një shtrat dysh.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje