263. ngjes shkallët

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1506. ngjitem shkalët

Kuptime tjera

22. shkallë

Shembull fjalish

Ngjitja e shkallëve në ndërtesë është e lodhshme

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje