22. shkallë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1505. shkallë

Kuptime tjera

263. ngjes shkallët

Shembull fjalish

Pastrova shkallët.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje