23. korridor

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

264. drejt, rrugë e drejtë
265. rrugë e drejtë dhe e gjatë (kur thuhet se pas kësaj kthese ndjek vetëm rrugën e drejtë)
266. besim

Shembull fjalish

Banesa ka dhoma të mëdha por korridori është shumë i ngushtë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje