265. rrugë e drejtë dhe e gjatë (kur thuhet se pas kësaj kthese ndjek vetëm rrugën e drejtë)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

23. korridor
264. drejt, rrugë e drejtë
266. besim

Shembull fjalish

Rruga Prishtinë – Fushë Kosovë është e drejtë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje