281. drejt (ndajfolje, drejtim)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

59. rrugë

Shembull fjalish

Në shtegun e vrapimit vrapohet drejt

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje