59. rrugë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

281. drejt (ndajfolje, drejtim)

Shembull fjalish

Rruga e dëmtuar u asfaltua.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje