58. zëvendës

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Qeveria e ftoi drejtorin e Shoqatës Kosovare të të Shurdhërve në takim. Por meqenëse ai ishtë i zënë, e zëvendësoj zyrtarja për lobim.

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje