304. më vonë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

146. më vonë
160. më vonë
175. më vonë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ata do të vijnë në shtëpinë time më vonë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje