319. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në rast të hakimit të kompjuterit mund të raportoni në ASHMDHP

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje