334. vota

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

289. spec
345. vë kapelën
346. batania

Shembull fjalish

E gjithë familja kemi shkuar për të votuar

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje