379. interpreti

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

380. kopje-kopjim- të rishikohet

Shembull fjalish

Unë punoj si interprete e gjuhës së shenjave

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje