380. kopje-kopjim- të rishikohet

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

379. interpreti

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Kontrata e punës bëhet në dy kopje

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje