404. sarma (nga turqishtja)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1562. sarma (nga turqishtja)
1999. sarma (nga turqishtja)

Kuptime tjera

421. mbështjell sarma-gatim

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje