424. maj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1357. maj

Kuptime tjera

423. alkool
436. shlyese, fshirëse
437. naftë

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje