437. naftë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1369. naftë

Kuptime tjera

423. alkool
424. maj
436. shlyese, fshirëse

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje