451. më shumë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2356. më shumë
2397. më shumë (sasior)

Kuptime tjera

450. administrator
452. më shtrenjtë

Shembull fjalish

Më shumë më pëlqejnë atletet sesa këpucët

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje