452. më shtrenjtë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

450. administrator
451. më shumë

Shembull fjalish

Vaji do të kushtojë më shtrenjtë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje